ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ / ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το 2011, η McCain γιόρτασε 30 χρόνια στενής συνεργασίας με 1.700 τοπικούς καλλιεργητές ανά την Ευρώπη. Καίριο ρόλο σε αυτή τη συνεργασία παίζουν οι γεωπόνοι της McCain, που επισκέπτονται συστηματικά τους αγρότες στα χωράφια τους και τους παρέχουν συμβουλές για το πώς να παράγουν πατάτες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Σε ποσοστό άνω του 60%, οι πατάτες μας είναι πιστοποιημένες βάσει του προτύπου των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών. Στόχος αυτού του προτύπου είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων, η μείωση των εισροών και η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των αγροτών.(Σχετικά συγκριτικά στοιχεία: http://www.globalgap.org/).

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ…ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ!